XX Konkurs Poezji Seniorów Roku Jubileuszowego 2018

W tym roku po raz dwudziesty,  Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza wszystkich seniorów polskiego pochodzenia i zamieszkałych na terenie Wiktorii do wzięcia udziału w Konkursie Poezji Seniorów Roku Jubileuszowego 2018

 

 

Termin nadsyłania wierszy upływa dnia 17/08/2018

Forma i tematyka wierszy biorących udział w Konkursie Poezji jest dowolna.

Wszystkie wiersze muszą być napisane w języku polskim.

Korespondencję należy zatytułować: „Konkurs Poezji Seniorów Roku Jubileuszowego 2018”.

Do wierszy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, adresem zamieszkania i numerem telefonu.

W tym roku ogłaszamy dodatkową kategorię:

„Wspomnienia z Polski”

Uczestnicy konkursu mogą napisać swoje wspomnienia w dowolnej formie literackiej (opowiadanie,wiersz lub nowela), maksymalnie 1000 słów z dopiskiem „Kategoria dodatkowa”

Wiersze i prace prosimy przesłać pocztą na adres:

Polish Community Council of Victoria Inc.
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166
lub emailem na adres: ssd@polcare.org.au

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich wiktoriańskich seniorów polskiego pochodzenia do wzięcia udziału w Jubileuszowym Konkursie

Regulamin XX Konkursu Poezji Seniorów Roku Jubileuszowego 2018

 1. Termin nadsyłania wierszy upływa dnia 17/08/2018.
 2. Do wierszy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, adresem zamieszkania i numerem telefonu.
 3. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie trzy wiersze.
 4. Forma i tematyka wierszy biorących udział w XX Konkursie Poezji Seniorów są dowolne.
 5. Wszystkie wiersze muszą być napisane w języku polskim.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie Karty Seniora i zamieszkanie na terenie Wiktorii. Komisja zastrzega sobie prawo do wglądu do Kart Seniora uczestników konkursu oraz do dokumentów potwierdzających adres zamieszkania na terenie Wiktorii.
 7. Wszystkie nadesłane wiersze muszą być wierszami autorskimi. Wiersze, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu Poezji Seniorów nie będą brane pod uwagę.
 8. Komisja zastrzega sobie prawo do korekty wierszy.
 9. Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia poszczególnych wierszy jeżeli uzna, że wiersze mają treść obraźliwą lub dyskryminującą dla którejś grupy społecznej lub pojedynczych osób.
 10. Wzięcie udziału w Konkursie Poezji jest jednoznaczne ze zgodą autorów na drukowanie ich wierszy w materiałach promocyjnych Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii,  między innymi w Biuletynie i na stronie Internetowej Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii oraz w tomiku wierszy zebranych w danym roku w konkursie. Z wierszami będą drukowane imiona i nazwiska autorów.
 11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na uroczystości z okazji 20 Konkursu Poezji Seniorów Roku Jubileuszowego 2018, którą planujemy zorganizować w listopadzie.