Podziękowania dla Konsula George’a Łuka-Koziki

Zakończenie pełnienia misji Generalnego Konsula Honorowego RP w Melbourne
przez pana George’a Łuka-Kozikę

Ambasador RP w Związku Australijskim pan Michał Kołodziejski oraz Konsul Generalna RP w Sydney pani Monika Kończyk wyrażają serdeczne podziękowania dla pana George’a Łuka-Koziki za 25 lat oddanej pracy w służbie konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako konsul RP, George Łuk-Kozika przez wiele lat aktywnie działał na rzecz Polonii zamieszkałej w Wiktorii, rozwijał i umacniał przyjazne relacje pomiędzy Polakami i Australijczykami oraz wspierał promocję polskiej gospodarki, nauki i kultury. Organizacje polonijne i polska służba zagraniczna mogły zawsze liczyć na jego pomoc i wsparcie merytoryczne. Zaangażowanie pana Konsula docenił również Minister Spraw Zagranicznych RP, który w osobistym liście wyraził wdzięczność za jego wkład wniesiony w budowanie pozytywnego obrazu Polski i Polaków w Australii.

Kadencja pana George’a Łuka-Koziki jako Generalnego Konsula Honorowego RP w Melbourne kończy się z dniem 27 września 2020 r. Ze względu na trwającą pandemię COVID19 oraz  restrykcje sanitarne na terenie stanu Victoria planowana uroczystość pożegnania Generalnego Konsula Honorowego RP zostanie zorganizowana po poluzowaniu obostrzeń.

W imieniu całego zespołu Ambasady RP w Canberze oraz Konsulatu Generalnego w Sydney dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i pogody ducha w tych niezwykle trudnych czasach.

Nazwisko nowego Generalnego Konsula Honorowego RP w Melbourne zostanie ogłoszone po zakończeniu trwającego procesu akredytacji.

 

List Ministra do Honorowego Konsula Generalnego RP w Melbourne p. Jerzego Łuka-Koziki: Pobierz