Pakiety Opieki Domowej

Dzisiaj podajemy szczegółowe informacje o Pakietach Opieki Domowej. Informacje te dotyczą wszystkich seniorów w Australii. Seniorzy mogą sobie wybrać agencję świadczącą usługi. W każdym stanie są agencje świadczące usługi Polskim seniorom.

Od 27 lutego 2017 roku nasze biuro może służyć pomocą większej ilości klientów niż dotychczas. W związku z tym zapraszamy do korzystania z naszych usług wszystkich polskich seniorów mieszkających w metropolii melbourneńskiej.

Pakiet Opieki Domowej

Jeśli pragniecie Państwo pozostać w swoim domu jak najdłużej, a ze względu na swoją kondycję zdrowotną potrzebujecie Państwo pomocy takiej jak na przykład sprzątanie, przyrządzanie posiłków, prace ogrodnicze, higiena osobista, zakupy, transport do lekarza i na inne umówione wizyty – „Pakiet Opieki Domowej” jest jak najbardziej odpowiedni dla Państwa.

„Pakiet Opieki Domowej” zapewnia koordynowany zakres usług w zakresie opieki, dostosowany do Państwa specyficznych potrzeb.

Pakiety Opieki Domowej

 • na poziomie 1 i 2 oferują pomoc osobom o podstawowym oraz niskim zapotrzebowaniu w zakresie opieki domowej.
 • na poziomie 3 i 4 skierowane są do osób o zaawansowanych oraz wysokich potrzebach w zakresie opieki domowej.

Dla osób otrzymujących usługi w zakresie Pakietów Opieki Domowej i spełniających odpowiednie kryteria, Rząd Australijski udostępnia:

 • Dodatek do funduszu dla osób cierpiących na demencję, mieszkających we własnych domach (Dementia and Cognition Supplement).
 • Dodatek do funduszu dla weteranów wojennych zarejestrowanych w Department of Veterans Affairs (Veterans Supplement).
 • Dodatek do funduszu dla osób potrzebujących stałej opieki medycznej w zakresie przyjmowania tlenu.
 • Dodatek do funduszu dla osób stosujących sztuczne odżywianie.

Jak uzyskać pomoc w zakresie „Pakietu Opieki Domowej“?

W celu uzyskania pomocy należy otrzymać rekomendację Zespołu Oceny Pomocy Osobom Satrszym Aged Care Assesment Team (ACAT), w formie oceny Twoich potrzeb (Assessment). ACAT składa się wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy ustalą z Państwem, co jest potrzebne aby umożliwić Państwu  dalsze przebywanie w domu.

Pierwszy krok w uzyskaniu pomocy w zakresie Pakietu Opieki domowej:

Po pierwsze musicie Państwo zarejestrować Swoje potrzeby w zakresie opieki domowej.

W tym celu zadzwońcie Państwo do My Aged Care pod numer : 1800 200 422  (w godzinach od 8.00 do 20.00 w dni powszednie i od 10.00 do 14.00 w soboty).

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy tłumacza, zadzwońcie do Telefonicznej Służby Tłumaczy (Translating and Interpreting Services — TIS) pod numer 131 450  i poproście aby polski tlumacz  zadzwonił pod numer 1800 200 422 w Państwa imieniu.

Państwa potrzeby może również zarejestrować nasz pracownik, członek Państwa rodziny lub opiekun.

Do pierwszego kontaktu z My Aged Care przygotujcie Państwo  kartę Medicare.

Podczas rejestracji pracownik My Aged Care Contact Centre zada Państwu szereg pytań w celu zrozumienia  Waszych potrzeb. Pytania dotyczyć mogą  pomocy, którą obecnie otrzymujecie, Państwa zdrowia oraz bezpieczeństwa w domu jak również pomocy, którą chcielibyście otrzymać w przyszłości.

Opłaty za serwisy

Podstawowa opłata dzienna będzie ustalana z Państwem indywidualnie przed podpisaniem umowy. Możecie być z tej opłaty zwolnieni.

Dodatkowa opłata naliczana jest przez Centerlink tylko dla osób mających inne dochody  niż podstawowa emerytura.

W następnym biuletynie umieścimy więcej informacji na temat dotyczących naszych usług.

Zakres usług Pakietu Opieki Domowej

Jeśli pragniecie Państwo pozostać w swoim domu jak najdłużej, a ze względu na swoją kondycję zdrowotną potrzebujecie Państwo pomocy w czynnościach takich jak sprzątanie, przyrządzanie posiłków, prace ogrodnicze, higiena osobista, zakupy, transport do lekarza i na inne umówione wizyty – „Pakiet Opieki Domowej”
pomoże Państwu w zaspokojeniu tych potrzeb.

Na co mogą zostać przeznaczone środki pakietu usług domowych?

Rodzaje usług jakie możecie Państwo zakupić w ramach pakietu usług domowych zawierają, ale nie są ograniczone do:

 1. Usługi osobiste: Pomoc przy czynnościach higieny osobistej takich jak kąpiel, prysznic, toaleta, ubieranie i rozbieranie się, poruszanie się oraz komunikacja.
 2. Przygotowywanie posiłków oraz pomoc przy ich spożywaniu:
  Asysta przy przygotowywaniu dietetycznych posiłków w celach zdrowotnych, religijnych, kulturowych lub innych; pomoc przy użyciu sztućców oraz pomoc przy jedzeniu.
 3. Usługi wspomagające czynności życia codziennego: Pomoc w zrobieniu prania, prasowaniu, sprzataniu mieszknia; pomoc w ogrodzie , usługi naprawcze, usługi w zakresie przystosowania mieszkania w zależności do Państwa potrzeb.
 4. Transport i pomoc osobista: Asysta podczas zakupów, odwiedzin u lekarza oraz wizyt towarzyskich.
 5. Kontrola moczu: Asysta przy użyciu rzeczy i urządzeń pomocniczych w wstrzymywaniu moczu takich jak podpaski, wkładki chłonne, krzeseła sanitarne, nocniki i pisuary, cewniki moczowe, urządzenia odwadniające oraz lewatywy.
 6. Poruszanie się oraz zręczność: Zapewnienie kul, chodzików, trójnóg, ramek do chodzenia, lasek, urządzeń mechanicznych do podnoszenia, uchwytów do łóżek, podkładów ślizgowych, 3-komorowych poduszek, materacy redukujących ucisk oraz pomoc przy ich użyciu.
 7. Opieka pielęgniarska, pokrewna opieka zdrowotna oraz usługi terapeutyczne: mogą one zawierać na przykład: logopedię, ortopedę, usługi związane z chorobami zawodowymi, fizjoterapię oraz inne usługi kliniczne takie jak usługi związane ze słuchem oraz wzrokiem.
 8. Dbałość o integralność skóry: pomoc przy bandażowaniu, opatrunkach, zmiękczaniu skóry.

Pakiet opieki domowej może także pomóc Państwu w korzystaniu z:

 1. Telezdrowia: wideokonferencji i technologii cyfrowych (takich jak zdalne monitorowanie) w celu ulepszenia odpowiedniej i aktualnej opieki.
 2. Technologi pomocniczej: czyli urządzeń wspomagających mobilność, komunikację oraz bezpieczeństwo osobiste.
 3. Sprzętu wspomagającego życie codzienne, ułatwiającego komunikację oraz zapewniającego osobiste bezpieczeństwo w przypadku jeśli takie potrzeby zostaną ustalone w indiwidualnym planie opieki (Care Plan).

Na co nie mogą być wydane środki z pakietu usług domowych?

Ze środków dostępnych w ramach pakietu nie możecie Państwo opłacić bieżących rachunków, kosztów wyżywienia lub wynajmu. Nie użyjecie ich Państwo na spłatę kredytu hipotecznego lub też kart kredytowych. Z tych środków nie możecie Państwo opłacić kosztów urlopu jak również nie mogą one zostać wydane na rozrywkę czy  też hazard.

Pełną listę nieakceptowanych wydatków możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej: www.myagedcare.gov.au.

Biuro Usług Społecznych przy Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii służy pomocą wszystkim klientom zainteresowanym usługami Pakietu Opieki Domowej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług polskich seniorów mieszkających w metropolii i okolicach Melbourne – tel 95694020.