Opieka paliatywna

Podstawowe informacje po polsku na temat opieki paliatywnej

Jaka opieka jest dostępna?

Opieka u schyłku życia to specjalistyczna opieka i kompleksowe wsparcie przeznaczone dla osób o wyjątkowych potrzebach, cierpiących na choroby nieuleczalne, oraz dla ich rodzin i opiekunów.

Opieka nad większością osób cierpiących na choroby nieuleczalne sprawowana jest przez lekarzy rodzinnych i pielęgniarki środowiskowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, pracownicy służby zdrowia wspierani są przez specjalistyczne służby opieki paliatywnej zapewniające chorym opiekę na jak najwyżym poziomie.

Ogólnym celem opieki jest poprawa jakości życia pacjentów, ich rodzin i opiekunów poprzez

świadczenie usług, które wychodzą naprzeciw ich różnorodnym potrzebom:

 • fizycznym (w tym uśmierzanie bólu i innych objawów choroby)
 • emocjonalnym
 • społecznym
 • kulturowym
 • duchowym.

Dąży się do tego, aby chory żył możliwie jak najbardziej komfortowo do końca swoich dni. W trakcie choroby i po śmierci pacjenta wsparcie oferowane jest także rodzinom i opiekunom.

Przy planowaniu opieki i radzeniu sobie z chorobą, pod uwagę brane jest przede wszystkim zdanie pacjenta, jako osoby, nad którą opieka jest roztaczana. Rodzina i opiekunowie również odgrywają ważną rolę w tym zakresie. Opieka nad pacjentem jest bardziej skuteczna, gdy wszyscy posiadają wiarygodne informacje, uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawie leczenia i komunikują się otwarcie z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia.

Przy tworzeniu planów opieki, zdanie pacjenta  jest najważniejsze. Przy tworzeniu planów opieki, zdanie pacjenta  jest najważniejsze. W ramach perspektywicznego planu opieki, pacjenci zmieniające się potrzeby. Warto także porozmawiać na temat ustanowienia pełnomocnika do podejmowania decyzji.

Co to jest specjalistyczna opieka paliatywna?

W miarę postępu choroby, u niewielkiej liczby chorych mogą wystąpić poważne i trudne do przezwyciężenia komplikacje. Osoby te mogą otrzymać skierowanie do specjalistycznego zespołu opieki paliatywnej, który zajmie się nimi w sposób fachowy, analizując ich potrzeby.

Lekarz rodzinny pacjenta może również wystąpić w imieniu chorego o poradę do specjalistycznej służby opieki paliatywnej.

Czy choroba moja może być nadal leczona w sposób aktywny?

Tak – leczenie ukierunkowane na wyleczenie często może być kontynuowane. Celem opieki jest zapewnienie komfortu życia i wyjście naprzeciw potrzebom chorego, rodziny i opiekunów.

Kto świadczy opiekę?

Opieka świadczona może być przez różnych pracowników służby zdrowia, zależnie od:

 • potrzeb pacjenta
 • środków i potrzeb rodziny i opiekunów.

Opiekę świadczyć może wielu pracowników służby zdrowia, najczęściej pracujących w zespole interdyscyplinarnym, który składa się z:

 • lekarzy rodzinnych
 • pielęgniarek i lekarzy specjalistów opieki paliatywnej
 • lekarzy specjalistów – onkologów, kardiologów, neurologów, pulmonologów
 • pielęgniarek
 • innych pracowników służby zdrowia –farmaceutów,
 • pracowników socjalnych.
 • doradców ds. bolesnej straty bliskiej osoby
 • pracowników opieki duchowej
 • wolontariuszy.

Z kim można omówić kwestie opieki paliatywnej?

Swoje potrzeby możesz omówić z lekarzem rodzinnym lub opiekującym się tobą regularnie zespołem służby zdrowia. Lokalne zespoły opieki znaleźć można także w National Palliative Care Service Directory (Narodowy Rejestr Służb Opieki Paliatywnej).

Gdzie opieka może być świadczona?

Opieka świadczona może być w:

 • domu
 • szpitalu
 • domu opieki dla osób starszych
 • hospicjum.

Większość osób cierpiących na chorobę nieuleczalną woli otrzymywać opiekę w domu, ale uwarunkowane jest to wieloma czynnikami, w tym także:

 • charakterem choroby
 • wsparciem ze strony rodziny chorego i środowiska
 • czy osoba ta posiada opiekuna.

W jaki sposób uśmierzany będzie ból, jeśli będę cierpiał?

Nie wszystkie osoby cierpiące na chorobę nieuleczalną odczuwać będą ból. Występujący ból można uśmierzyć w prawie każdym przypadku.

Istnieje cała gama leków uśmierzających ból, które przyjmowane mogą być w różnoraki sposób – w formie tabletek, płynów, zastrzyków lub plastrów. Jednocześnie stosuje się często szereg innych leków i innych metod uśmierzania bólu, dążąc do zredukowania cierpienia.

Niektóre terapie dodatkowe, na przykład masaże, akupunktura lub aromaterapia również mogą przyczynić się do uśmierzania bólu.

A jeśli mówię słabo po angielsku?

Zespół opieki paliatywnej podchodzi do spraw kulturowych i językowych ze zrozumieniem. Bez wahania możesz prosić o tłumacza. Możesz skorzystać z usług tłumacza profesjonalnego, lub poprosić o pomoc członka rodziny.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Każdy z nas jest inny, a nasze potrzeby także się różnią. Ważne jest, aby orientować się, jakiego rodzaju usługi i wsparcie jest dostępne oraz gdzie.

www.palliativecare.org.au to strona Palliative Care Australia. Znajdziesz tu odnośniki i więcej informacji na temat opieki paliatywnej, oraz następujące informacje źródłowe:

Krajowa baza danych usług opieki paliatywnej – baza danych online zawierająca informacje na temat służb paliatywnych i hospicjów na terenie całej Australii.

Fakty na temat morfiny i innych leków opioidowych – informacje na temat faktów i mitów o lekach używanych w opiece paliatywnej.

Zadawanie pytań może pomóc – poradnik dla osób korzystających z usług zespołu paliatywnego – książeczka zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kluczowe kontakty

Krajowy numer opieki paliatywnej: 1800 660 055

Palliative Care Australia

t: 02 6232 4433

e: pcainc@palliativecare.org.au

w: www.palliativecare.org.au

Palliative Care Victoria

t: 03 9662 9644

e: info@pallcarevic.asn.au

w: www.pallcarevic.asn.au

Telefon do Polskiego Biura Opieki 0395694020

 

Projekt Opieki Paliatywnej

Opieka paliatywna dostarcza pomocy osobom nieuleczanie chorym oraz ich rodzinom w prowadzeniu pełnowartościowego życia.
Zadaniem opieki paliatywnej jest wspieranie osób nieuleczanie chorych w zachowaniu jak najlepszej jakości życia.
Opieka paliatywna jest dostępna dla wszystkich – niezależnie od wieku, rasy, kultury, pochodzenia czy religii, a większość z usług jest bezpłatna.

Po informacje możesz zadzwonić do Palliative Care Victoria (Wiktoriańskiej Opieki Paliatywnej).

Telefon bezpłatny: 1800 660 055

Dostępny jest tłumacz telefoniczny

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii dzięki wsparciu finansowym przez Rząd Wiktoriański i przy współpracy z  Polskim Biurem Opieki Społecznej Pol-Care realizuje Projekt Opieki Paliatywnej  dla polskiego społeczenstwa  w Wiktorii w roku finansowym 2018/2019. Zadaniem opieki paliatywnej jest wspieranie osób nieuleczanie chorych w zachowaniu jak najlepszej jakości życia.

Po dodatkowe informacje proszę dzwonić do Polskiego Biura Opieki w Oakleigh

Tel 03 9569 4020  (9.00-17.00 w dni robocze)

Email info@www.pccv.org.au

Dziękujemy Rządowi Wiktoriańskiemu za wsparcie  Projektu Paliatywnej Opieki Federacji  Polskich Organizacji w Wiktorii.