Informacje o usługach dla polskich seniorów

Ze względu na pewną liczbę telefonów z prośba o wyjaśnienie osobom starszym pochodzenia polskiego jakie obecnie przysługują im usługi i w jaki sposób można je uzyskać postanowiliśmy podać informacje w języku polskim na temat dostępnych usług oraz miejsc gdzie szczegółowo można dowiedzieć się o dostepnych usługach.

Biuro Opieki Społecznej w Wiktorii służy profesionalną pomocą polskim seniorom już od kilkudziesięciu lat.

Nasze Biuro udziela informacji na temat dostępnych serwisów w języku polskim i angielskim. Nasi dwujęzyczni wykwalfikowani pracownicy zawsze służą pomocą i poradą.

Dla osób powyżej 65 roku życia dostępne są następujące usługi:

 • Pomoc w domu (podstawowa i bardziej złożona opieka)
 • Pomoc  krótkoterminowa i elastyczna (po pobycie w szpitalu lub wypadku)

Na wstępie wymienię usługi, które są dostępne po zadzwonieniu do Polskiego Biura Opieki pod nr 95694020

 • Przyjacielskie wizyty wolontariuszy – wizyty wolontariuszy – możliwość porozmawiania , poczytania gazet czy książki, pogranie w gry
 • Telelink – rozmowy telefoniczne raz w tygodniu z osobami pochodzenia polskiego
 • CVS – wizyty wolontariuszy w Domach Opieki Społecznej lub domach osób mających Pakiety

Ponadto, Polskie Biuro Opieki Społecznej oferuje dostęp do następujących programów wymagających  rejestracji w My Aged Care.

My aged care to jest agencja rządowa

 • Program pomocy w domu – Program Opieki Domowej (HCP);
 • Ośrodki zajęć dziennych (CHSP SSG).

Od 27 lutego 2017 roku nasze biuro może służyć pomocą większej ilości klientów niż dotychczas. W związku z tym zapraszamy do korzystania z naszych usług wszystkich polskich seniorów mieszkających w metropolii.

Pakiet Opieki Domowej

Jeśli pragniecie Państwo pozostać w swoim domu jak najdłużej, a ze względu na swoją kondycję zdrowotną potrzebujecie Państwo pomocy takiej jak na przykład sprzątanie, przyrządzanie posiłków, prace ogrodnicze, higiena osobista, zakupy, transport do lekarza i na inne umówione wizyty – „Pakiet Opieki Domowej” jest jak najbardziej odpowiedni dla Państwa.

„Pakiet Opieki Domowej” zapewnia koordynowany zakres usług w zakresie opieki, dostosowany do Państwa specyficznych potrzeb.

Pakiety Opieki Domowej

 • na poziomie 1 i 2 oferują pomoc osobom o podstawowym oraz niskim zapotrzebowaniu w zakresie opieki domowej.
 • na poziomie 3 i 4 skierowane są do osób o zaawansowanych oraz wysokich potrzebach w zakresie opieki domowej.

Dla osób otrzymujących usługi w zakresie Pakietów Opieki Domowej i spełniających odpowiednie kryteria, Rząd Australijski udostępnia:

 • Dodatek do funduszu dla osób cierpiących na demencję, mieszkających we własnych domach (Dementia and Cognition Supplement).
 • Dodatek do funduszu dla weteranów wojennych zarejestrowanych w Department of Veterans Affairs (Veterans Supplement).
 • Dodatek do funduszu dla osób potrzebujących stałej opieki medycznej w zakresie przyjmowania tlenu.
 • Dodatek do funduszu dla osób stosujących sztuczne odżywianie.

Jak uzyskać pomoc w zakresie „Pakietu Opieki Domowej“?

W celu uzyskania pomocy należy otrzymać rekomendację Zespołu Oceny Pomocy Osobom Starszym Aged Care Assesment Team (ACAT), w formie oceny Twoich potrzeb (Assessment). ACAT składa się wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy ustalą z Państwem, co jest potrzebne aby umożliwić Państwu  dalsze przebywanie w domu.

Pierwszy krok w uzyskaniu pomocy w zakresie Pakietu Opieki domowej:

Po pierwsze musicie Państwo zarejestrować Swoje potrzeby w zakresie opieki domowej.

W tym celu zadzwońcie Państwo do My Aged Care pod numer : 1800 200 422  (w godzinach od 8.00 do 20.00 w dni powszednie i od 10.00 do 14.00 w soboty).

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy tłumacza, zadzwońcie do Telefonicznej Służby Tłumaczy (Translating and Interpreting Services — TIS) pod numer 131 450  i poproście aby polski tłumacz  zadzwonił pod numer 1800 200 422 w Państwa imieniu.

Państwa potrzeby może również zarejestrować nasz pracownik, członek Państwa rodziny lub opiekun.

Do pierwszego kontaktu z My Aged Care przygotujcie Państwo  kartę Medicare.

Podczas rejestracji pracownik My Aged Care Contact Centre zada Państwu szereg pytań w celu zrozumienia  Waszych potrzeb. Pytania dotyczyć mogą  pomocy, którą obecnie otrzymujecie, Państwa zdrowia oraz bezpieczeństwa w domu jak również pomocy, którą chcielibyście otrzymać w przyszłości.

Opłaty za serwisy

Podstawowa opłata dzienna będzie ustalana z Państwem indywidualnie przed podpisaniem umowy. Możecie być z tej opłaty zwolnieni.

Dodatkowa opłata naliczana jest przez Centerlink tylko dla osób mających inne dochody  niż podstawowa emerytura.

Niedługo napiszemy więcej o pakiecie opieki domowej oraz o My Aged Care.