Grupa opiekunów

W dzisiejszym wydaniu informacji o opiece społecznej umieszczamy informacje w języku polskim dla osób opiekujących się osobami starszymi  lub niepełnosprawnymi.

O Opiekunach w Wiktorii (Carers Victoria)

Opiekunowie w Wiktorii (Carers Victoria) jest jedyną ogólnostanową organizacją, której działalność skupia się wyłącznie na opiekunach rodzinnych. Naszym głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów opiekunów oraz rzecznictwo w ich imieniu na różnych szczeblach rządowych i wśród usługodawców. Dostarczamy także informacji i wsparcia, doradzamy i edukujemy.

Kim jest opiekun?

Opiekunem jest osoba, która zapewnia nieodpłatną opiekę i wsparcie dla

członków rodziny i przyjaciół z niepełnosprawnością, demencją, chorych psychicznie lub słabowitych, w podeszłym wieku. Takie wsparcie pomaga danej osobie nadal mieszkać w swoim domu. Opiekunowie wywodzą się z różnych środowisk społecznych oraz grup etnicznych i obejmują wszystkie grupy wiekowe.

Opiekunowie mogą się opiekować przez kilka godzin w tygodniu albo codziennie, przez cały dzień.

Co „Carers” w Wiktorii proponuje opiekunom?

Doradztwo (counselling) i wsparcie

Doradztwo (counselling) polega na rozmowie z kimś, kto pomoże Ci wprowadzić zmiany w Twoim życiu i roli opiekuna. Korzystanie z doradztwa nie jest oznaką słabości, poddania się lub uczucia, że jest się nieodpowiednim do tej roli. Doradztwo pomaga również w zadbaniu o siebie tak, abyś mógł sprawować opiekę nad kochaną przez Ciebie osobą, za którą odpowiadasz.

Doradzamy w języku angielskim i 39 innych językach.

Doradzamy przez telefon lub podczas wizyt. Obecnie usługa ta jest dla opiekunów bezpłatna.

Możemy także udzielić Ci wsparcia przez dostarczanie aktualnych informacji i pomocy przy rozwiązywaniu specyficznych problemów, takich jak sposobu uzyskania Opłaty dla Opiekuna (Carer Payment) lub Zapomogi dla Opiekuna (Carer Allowance).

Podczas dostarczania tych usług zwracamy szczególną uwagę na zachowanie poufności.

Grupy wspierające opiekunów (Carer support groups)

Twoja lokalna organizacja etniczna może organizować grupy wspierające opiekunów, które działają w Twoim środowisku. Polskie Biuro Opieki prowadzi zajęcia dla polskiej grupy opiekunów w Wiktorii. Zgłoś się do Biura nr telefonu 95694020 i zapytaj o Grupę Opiekunów.

Grupy wspierające opiekunów są wielką pomocą dla opiekunów. Dostarczają one miejsca, gdzie opiekunowie wiedzą, że są rozumiani, gdzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się z nich uczyć. Spotkania grupy oferują przerwę i odpoczynek od obowiązków opiekuńczych. W celu niesienia pomocy opiekunom organizowane są zajęcia społeczne i edukacyjne. Niektóre grupy zrzeszają wszystkich zainteresowanych, inne skupiają się wokół specificznych dolegliwości, np. choroby Parkinsona lub chorób umysłowych.

Edukacja

Opiekunowie w Wiktorii oferuje ogólnostanowy program edukacyjny dla opiekunów. Programy te pomagają opiekunom zająć się ich własnym zdrowiem i samopoczuciem tak, aby dysponowali oni energią do sprawowania opieki a także wolnym czasem dla własnych potrzeb. Jeśli jest to wymagane dostosowywujemy nasze programy do szczególnych potrzeb danych grup.

Ta usługa jest dla opiekunów bezpłatna. W niektórych wypadkach może być wymagana opłata.

Po informacje dotyczące wszystkich naszych usług zadzwoń: Rozmowa bezpłatna

1800 242 636*

Regionalne usługi opieki zastępczej (respite services)

Co to jest opieka zastępcza (respite)? Opieka zastępcza oferuje przerwę od opieki, czas na odpoczynek, relaksację przy wykonywaniu ulubionego zajęcia lub spotkanie z przyjaciółmi. W Wiktori dziewięciu usługodawców dostarcza regionalnych usług opieki zastępczej. Usługodawcy ci mogą pomóc w zorganizowaniu nagłej opieki zastępczej, opieki zastępczej w domu i dziennym ośrodku opieki lub dłuższej opieki zastępczej, gdy osoba, którą się opiekujesz zostaje umieszczona w rezydenckim ośrodku opieki.

Opieka zastępcza ułatwi Ci osiągnięcie równowagi w twoim życiu i roli opiekuna. Sprawowanie opieki dostarcza opiekunom wielu radości – zadowolenia z tego, że osoba, którą się opiekujesz może zostać w domu, ze sprawowania najlepszej opieki i większej zażyłości. Może być ono także ciężką pracą powodującą wiele stresów, która jeśli nie uważasz może wpłynąć negatywnie na Twoje zdrowie. Robienie regularnych przerw od obowiązków opiekuna jest podstawą do ciągłości sprawowania opieki i zachowania jakości życia.

Rozmowa bezpłatna: 1800 052 222*

*Telefoniczna rozmowa bezpłatna za wyjątkiem rozmów przez telefony komórkowe.

Pomoc finansowa

Zasiłek opiekuńczy zależy od zarobków opiekuna i stanowi wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach, w sytuacji gdy opiekun nie jest w stanie kontynuować pracy w pełnym wymiarze godzin z powodu konieczności sprawowania opieki. Uprawnionym osobom mogą też przysługiwać inne ulgi, takie jak pomoc w płaceniu rachunków telefonicznych lub czynszu.

Wypłacany co dwa tygodnie.

Dodatek opiekuńczy nie zależy od wysokości dochodu i stanowi niewielką sumę pieniędzy dla pokrycia części kosztów związanych z opieką nad chorą osobą w domu. Przy występowaniu o dodatek konieczne jest zaświadczenie lekarskie. Wypłacany co dwa tygodnie.

Po porady związane z wypełnianiem formularzy podaniowych proszę dzwonić do Carers Victoria.

Centrelink : 13 12 02